Agentura domácí péče

Domácí ošetřovatelská péče ALICE

Agentura domácí péče Alice poskytuje na základě doporučení praktického lékaře či nemocničního oddělení zdravotnickou péči v domácím prostředí u klientů s omezenou pohybovou aktivitou. Tým kvalifikovaných sester zajišťuje péči o klienty 24hod/ 7dní v týdnu/ 365dní v roce. Spolupracujeme s praktickými lékaři,  odbornými lékaři a sociální službou.

Domácí zdravotní péče zahrnuje širokou škálu chronických onemocnění a každého klienta řešíme individuálně s využitím dovedností a zkušeností personálu. Tato péče je určená klientům,  u kterých již není nutná hospitalizace, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou zdravotní péči, u chronických pacientů nebo u pacientů v terminálním stádiu nemoci.

Výkony, které tým zdravotních sester provádí v domácím prostředí, jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

  1. Zhodnocení celkového zdravotního stavu, dohled nad dodržováním léčebného a dietního režimu
  2. Přípravu a podávání léků dle aktuální ordinace lékaře
  3. Odběry biologického materiálu, aplikace injekcí dle ordinace lékaře
  4. Převazy defektů, proleženin a chronických ran
  5. Měření krevního tlaku a hodnot glykemie
  6. Ošetření katetrů, stomií
  7. Rehabilitace a kondiční cvičení, dechová rehabilitace, nácvik soběstačnosti
  8. Zaučení aplikace insulinu u nově zjištěných diabetiků, zaučení manipulace s glukometrem, edukace v rámci dietních zásad
  9. Peritoneální dialýza

Domácí zdravotní péči zajišťujeme pro občany Roudnice n/Labem, Litoměřice, Štětí a okolních vesnic.

Vedoucí sestra: Suchá Věra 606 221 079

vera.sucha@tiscali.cz