Kurzy první pomoci

Každému z nás ukládá zákon povinnost poskytnout první pomoc člověku, který se nachází ve stavu ohrožující jeho život. Z tohoto důvodu je dobré znát alespoň základy poskytování první pomoci.
Témata kurzů první pomoci jsou uzpůsobeny tak, abyste byli schopni zareagovat v případě života ohrožující situace. V každém kurzu se seznámíte jak zabezpečit místo nehody, jak provést kontrolu základních životních funkcí, jak vést rozhovor s RZP, reagovat v případě masivního krvácení, bezvědomí, při zástavě dechu/oběhu (kardiopulmonální resuscitace) aj. Celé školení je doprovázeno praktickou výukou, zejména pak v oblasti resuscitace.
Kurzy první pomoci jsou pořádány v případě naplnění minimální kapacity kurzu a to v učebně OS ČČK v Tylově ulici, popř. na jiném smluveném místě.
(Ceny kurzů jsou uvedeny vč. 21% DPH, není-li uvedeno jinak).

Kurzy pro veřejnost a firmy.

Školení první pomoci pro veřejnost (život zachraňující úkony), školení v rámci BOZP

Během čtyř hodin naučíme Vás i Vaše zaměstnance to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci.
 • Délka: 4 hodiny
 • Minimální počet účastníků:  8
 • Platnost školení: 2 roky, absolventi obdrží potvrzení o absolvování, které je zároveň povinným školením o požární prevenci
 • Cena: 550 Kč/os.
 • Termín:  --  (budova OS ČČK - 2. patro)

Výuka první pomoci pro autoškoly – Evropský certifikát

V rámci tohoto kurzu jsou seznámeni žadatelé o řidičský průkaz s poskytováním první pomoci dle požadavků zákona č. 247/2000 Sb. O získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 • Délka kurzu: 6 hodin
 • Cena: 400 Kč/os.
 • Termíny si domluvíte individuálně

 

Základy první pomoci – Evropský certifikát

Kurz je určen pro širokou veřejnost. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Kurz Základy první pomoci nahrazuje normu dosud nazývanou jako „Základní norma zdravotnických znalostí.

 • Délka kurzu: 12 hodin
 • Minimální  počet účastníků:  6
 •  Absolventům je předán průkaz o školení s mezinárodní platností
 • Cena: 1500 Kč/os.
 • Termín:  --  (budova OS ČČK - 2. patro)

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

 • Délka kurzu: 40 hodin
 • Min. počet účastníků:  6
 • Absolventům je předán průkaz zdravotníka s platností  4 roky
 • Cena: 3 000 Kč/os.
 • Termín:  9.-10.3. a 16.-17.3.2024    (místo bude upřesněno podle počtu přihlášených účastníků)

Kurzy pro pedagogické pracovníky.

Zdravotník zotavovacích akcí – akreditace MŠMT v programu DVPP

OS ČČK Litoměřice má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy . Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

 • Délka kurzu: 40 hodin
 • Min. počet účastníků: 6
 • Absolventům je předáno Osvědčení s neomezenou platností
 • Cena: 3 000 Kč/os.
 • Termín:   9.-10.3. a 16.-17.3.2024   (místo bude upřesněno podle počtu přihlášených účastníků)

 

 

 

 

Doškolovací kurzy.

Doškolení ZZA

Doškolení musí absolvovat po 4 letech absolventi, kteří vlastní průkaz zdravotníka (nepedagogičtí pracovníci).

 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Min. počet účastníků: 5
 • Cena: 1000 Kč/os.
 • Termín:  -- (budova OS ČČK - 2. patro)

 

Ostatní kurzy.

Výuka první pomoci na školách

 • Cena: 500 Kč/hodinu/1 lektor (včetně 21% DPH)

Výuka první pomoci pro organizace (rozsah a náplň dle vlastních požadavků)

 • Cena: dohodou