SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

MUDr.Vladimír Valta

Nositel nejvyššího vyznamenání Českého červeného kříže

Medaile Alice Masarykové

Dne 20. března 2020 se s námi, ve věku 88 let, navždy rozloučil MUDr. Vladimír Valta,
předseda Oblastní výkonné rady ČČK Litoměřice (od roku 1997). Do Českého červeného
kříže vstoupil v roce 1957. Jeho celoživotní profesí byla dětská stomatologie. Po vstupu do
ČSČK prováděl šíření zdravotnické osvěty skoro ve všech vsích a městeček na Litoměřicku.
Ve volném čase rád maloval, ilustroval značnou část svých překladů a kronik. Řadu let byl
průvodcem na Ploskovickém zámku. Jeho znalost německého jazyka se uplatnila nejen
v překladech knih, ale i jako průvodce mnoha delegací, např. prezidenta Bavorského ČK,
pracovnice Mezinárodního ČK, rodilé Finky, tu nadmíru potěšil, že přečetl a zná finský
národní Epos Kalevala. Průvodcování bylo více, dělal to rád a dařilo se mu u všech hostů
zanechat dobrý dojem o úrovni ČČK.
Posledních dvacet let předával ocenění dárcům krve. Vždy se snažil, aby jim nepředával jen
kus kovu, ale i kus ducha milosrdenství a radosti, že bylo někomu pomoženo. Snažil se lidem
ukázat i jiné formy lásky, jestli se mu to dařilo, nechával na posouzení jiným. Jednou po
skončení obřadu za ním přišla dárkyně a sdělila mu, že již chtěla s dárcovstvím skončit, avšak
po vyslechnutí jeho poselství bude pokračovat dál.
Vyškolil velké množství dobrovolných sester a členů ČČK, pomáhal při organizaci soutěží
v první pomoci, závěrečných zkouškách kurzů ZZA a při organizaci výstavy u příležitosti
výročí 80 let Československého červeného kříže v  Okresním vlastivědném muzeu
v Litoměřicích.

Odešel slušný a vzdělaný člověk, kterého jsme měli rádi.

Čest jeho památce

Olga Šotnarová, ředitelka OS ČČK Litoměřice

Výuka první pomoci

Navštivte jeden z našich nabízených kurzů a naučte se správné poskytování první pomoci

Více informací o kurzech

Dárcovství krve

Chcete se podílet na záchraně lidských životů, přijďte darovat krev. Od středy 18.3.2020 do odvolání je ZRUŠENA autobusová doprava dárců krve na TO do Ústí n.L.!!!

Více informací o dárcovství krve

Humanitární jednotka

Pomáháme v rámci živelných katastrof a humanitární pomoci

Více o činnosti humanitární jednotky
Facebook Pagelike Widget