Historie ČČK

Založení Československého červeného kříže bylo potvrzeno 6.února 1919 prezidentem republiky T. G. Masarykem, který do funkce první předsedkyně jmenoval svoji dceru Dr. Alici G. Masarykovou. Ta až do druhé světové války stála v čele této společnosti. Rozdělením republiky v roce 1993 vznikla samostatná společnost Českého červeného kříže, která byla dne 26.3.1996 uznána Mezinárodním výborem Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě.

Tiskové zprávy z Úřadu ČČK

14. září 2019: Světový den první pomoci

1949-2019: 70. výročí přijetí Ženevských úmluv – základního kodexu humanitárního práva

14. červen: Světový den dárců krve

Světový den Červeného kříže 2019

1919-2019: Sto let Československého červeného kříže

Další pomoc ČČK předána v Sýrii

15. listopad 2018 – Pomoc Ukrajině: Dodali jsme již deset sanitek

Indonésie: Červený kříž pomáhá obětem zemětřesení a tsunami  354.31kB