Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Bezpříspěvkové dárcovství krve – oceňování dárců

V České republice provádí morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů.
Za první odběr je udělen odznak „kapka krve“, za deset odběrů bronzová medaile prof. Janského, za dvacet odběrů stříbrná medaile a za čtyřicet odběrů zlatá medaile. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.
Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.

Dárci krve z litoměřického okresu mohou krev darovat na Transfuzním oddělení KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Informace na telefonu 477 113 468, 477 113 437 – volat po 10,00 hodině, email darci@kzcr.eu