Dárcovství krve

Bezpříspěvkové dárcovství krve

V České republice provádí morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů.
Za první odběr je udělen odznak „kapka krve“, za deset odběrů bronzová medaile prof. Janského, za dvacet odběrů stříbrná medaile a za čtyřicet odběrů zlatá medaile. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.
Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.

Odběry krve
Oblastní spolek ČČK Litoměřice má uzavřenou smlouvu s transfúzním oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, na základě které provádí nábor dárců krve v okrese Litoměřice a vede kartotéku dárců krve z oblasti Litoměřic, Roudnice nad Labem, Štětí a Lovosic.

OS ČČK Litoměřice zajišťuje dopravu dárců krve na TO do Ústí nad Labem z těchto měst:

1. Litoměřice
Odjezd autobusu z Litoměřic v 7,00 hod. z autobusové zástávky „u lávky“ (Pokratice) a v 7,05 hod. z Vojtěšského náměstí (u Severky směr nový most).

2. Lovosice
Ojezd autobusu z Lovosic v 7,00 hod. od nádraží a v 7,05 hod. od Centrumu.

3. Roudnice nad Labem
Odjezd autobusu z Roudnice n.L. (náměstí-lékarna) v 6,45 hod.

4. Štětí
Odjezd autobusu ze Štětí od Klubu v 6,45 hod.

Odběry krve probíhají podle předem schváleného plánu ve stanovený den od 7,00 hodin. Dárce by se měl dostavit k odběru po předchozím objednání a podle pozvánky (sms, poštou) v případě že nevyužije společného autobusu nejpozději do 9,00 hodin na TO do Ústí nad Labem. Pokud přijedete autem, doporučujeme do 7,30 hod.(před příjezdem autobusu).
Bližší informace a objednání na tel. 416 735 694 , 725 131 135 nebo e-mail litomerice@cervenykriz.eu