Kontaktní centrum

Kontaktní centrum Litoměřice
Centrum sekundární na terciární prevence drogových závislostí
Kontakt: vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Stibalová
Adresa: Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 737 182 , 728 262 683 , terénní program 606 229 979 
e-mail: info@kclitomerice.cz
facebook: Kontaktní centrum Litoměřice
 

pondělí až pátek 7,00 – 16,00 hod.

Během celé provozní doby probíhá výměnný program a telefonické poradenství.
Vždy do 10.00 hod. přijímá KC objednané klienty.
Od 10.00 hod. je otevřená kontaktní místnost a přicházejí klienti bez objednání.

Základními cíli Kontaktního centra Litoměřice je působení na klienty ve směru orientace v jejich současné životní situaci a podpora k motivaci ke změně rizikového způsobu života. Důležité je nejen porozumění možným dopadům jejich rizikového chování, ale především všechny jejich vnitřní i vnější možnosti, k jakékoliv změně, kterou si kladou za cíl. Cíl zařízení je zaměřen stejnou měrou na uživatele nelegálních drog i na společnost a jde v něm o snížení rizik spojených s užíváním drog. 

Cílová skupina:

– Osoby experimentující s návykovými látkami
– Lidé závislí na návykových látkách
– Uživatelé drog s motivací k léčbě
– Abstinující uživatelé drog
– Rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů drog

Poskytované služby:

Služby, které jsou v kontaktním centru poskytovány, jsou rozděleny do pěti různých oblastí. Jedná se o služby v oblasti:

• Zdravotní
– výměnný program
– základní zdravotní servis
– testování na infekční nemoci
– toxikologické vyšetření
– potravinový a vitamínový servis

• Sociální podpory
– sociální servis
– poradenství
– telefonické, písemné a elektronické poradenství
– informační servis
– kontaktní místnost

• Hygieny
– možnost základní hygieny (WC, sprcha, praní prádla)

• Psychoterapeutické pomoci
– krizová intervence
– krizová intervence po telefonu a internetu
– motivační program
– individuální poradenství/terapie
– následná péče
– program pro abstinující matky
– poradenství pro osoby blízké klientům

• Primární prevence
– besedy
– přednášky
– exkurze