Dětský dechový stacionář – Mateřská škola Dýchánek

Toto zdravotnické zařízení s pedagogickou výchovou se zabývá péčí o 3-6leté děti nemocné astmatem, alergickou rýmou, ekzémy, chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest, pomocí skupinových i individuálních cvičení provádíme prevenci vadného držení těla a plochonoží.
Stacionář je realizován formou denního předškolního zařízení. Děti jsou přijímány na doporučení obvodních praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s odbornými lékaři. O děti se starají učitelky MŠ a fyzioterapeuti. Jednou týdně dochází odborný lékař, který plní dohled, předepisuje léčbu a terapie. Každý rok děti vyjíždějí na ozdravný pobyt.
Zdravotní péče v dechovém stacionáři je hrazena zdravotními pojišťovnami, rodiče přispívají na pedagogickou výchovu dětí.

Webové stránky stacionáře