Dětský dechový stacionář

Toto zařízení se zabývá speciální péčí o 2-6leté děti nemocné astmatem, alergickou rýmou, ekzémy, chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest. Dále sem dochází děti po operačních zákrocích, které jsou spojené s dýcháním a také ambulantní pacienti do 18 let.
Stacionář je realizován formou denního předškolního zařízení. Děti jsou přijímány na doporučení obvodních praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s odbornými lékaři. O děti se starají učitelky MŠ, zdravotní a rehabilitační sestra. Jednou týdně dochází odborný lékař, který plní dohled, předepisuje léčbu a terapie. Každý rok děti vyjíždějí na jarní a podzimní ozdravný pobyt.
Pobyt v dechovém stacionáři je hrazen částečně zdravotními pojišťovnami a částečně rodiči.

Webové stránky stacionáře