HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA

Humanitární jednotky ČČK

Humanitární jednotky ČČK jsou naším hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. Tento systém byl po roce 2000 vybudován v úzké spolupráci s Německým červeným křížem, který má na tomto poli bohaté zkušenosti.

Při tvorbě struktury Humanitárních jednotek ČČK jsme vycházeli ze světových statistik, z nichž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí:

  • 20 % těžce zraněných
  • 40 % lehce zraněných
  • 40 % nezraněných

Humanitární jednotky ČČK jsou od roku 2001 zařazeny do Integrovaného záchranného systému ČR.

O těžce zraněné se postarají v rámci Integrovaného záchranného systému ČR profesionální složky.

Druhosledové jednotky, tedy i Humanitární jednotky ČČK, jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Struktura Humanitární jednotky ČČK

Členem humanitární jednotky ČČK může být člen ČČK, kolektivní člen ČČK či dobrovolník ČČK starší 18 let splňující kvalifikační předpoklady. Podmínkou je rovněž dobrý zdravotní stav, fyzická a psychická odolnost a schopnost účastnit se práce Humanitární jednotky ČČK v jakoukoliv dobu (souhlas zaměstnavatele).

Činnost v Humanitární jednotce ČČK je dobrovolná a její členové jí vykonávají mimo svá občanská povolání. Členové musí zvládnout dovednosti jako poskytnutí první pomoci nebo psychosociální pomoc.

Členové jsou dle svých znalostí a dovedností zařazeni do následujících sekcí:

  • Zdravotnická: poskytuje zdravotnickou pomoc a ošetřovatelskou péči o postižené
  • Humanitární: poskytuje zejména základní humanitární péči o postižené osoby, monitoring situace, sběr a distribuci humanitární pomoci
  • Psychosociální: poskytuje psychosociální pomoc postiženým
  • Technická: zajišťuje zázemí pro činnost Humanitární jednotky ČČK včetně stravování, obsluhuje a udržuje vybavení Humanitární jednotky ČČK

Jana Petržilková, velitel HJ OS ČČK Litoměřice

Jan Dümont, zástupce velitele HJ OS ČČK Litoměřice

Vybavení Humanitární jednotky ČČK:

Jednotka je vybavena materiálními prostředky, díky kterým lze vybudovat zázemí pro zasažené osoby, případně pro zasahující složky IZS . Pro účely transportu vybavení byl za finanční podpory Ústeckého kraje pořízen skříňový přívěsný vozík.